PRIVACYVERKLARING
━━━

K. Visser Dakwerken, gevestigd aan Nieuwstraat 23, 1781 TE Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@visserdakwerken.nl
+31683979755

Verwerking persoonsgegevens

Visser Dakwerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Volledige naam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wanneer je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van deze website. 

Doelen verwerking persoonsgegevens

Visser Dakwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Gegevens om inzicht te krijgen over gebruik van onze website

Bewaren persoonsgegevens

Visser Dakwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en op basis van de wettelijke betaaltermijn om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Visser Dakwerken verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Visser Dakwerken gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u Visser Dakwerken benaderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@visserdakwerken.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visser Dakwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.